Нуова страница

  • fuochi-artificio-2.jpg

Каподано и Фърнз 2017

КАПОДАНО ФИРЕНЕ
Вини и Фестивария на Каподано в едно делче цитю belle d'Italia!
В него се включват перволюционното съчетание на матрак, всичко останало аперитиво на бевентуула и бутилката с шум в камерата, 2 основни колациони. Фотографията на фотоапарата е свободна в 12:00 часа
Costo € uro